История

Болестта е описана от Samuel Gee през 1888г., но съществува още от II век пр. н.е. през 1950г. Dicke доказва ролята на брашното (пшеницата) като причина за заболяването, а през 1953г. е установена етиологичната роля на съставката на пшеницата- глутен.

Епидемиология

Заболеваемостта от глутенова ентеропатия (ГЕ) в САЩ е 1/2000, докато в Швеция- 1/1000, а в Ирландия 1/300. Среща се сравнително рядко в Африка, Азия и Латинска Америка. Засяга всяка възраст, като жените са малко по-често засегнати. ГЕ се среща както при деца, така й при възрастни.

Етиология

Заболяването е генетично предопределено (HLA B8, DR3, DQ2) и представлява непоносимост към воднонеразтворимия протеин на пшеницата (глутен) и неговата алкохолно разтворима част- глиадин, които се намират главно в пшеницата, а също така в ръжта, ечемика и овеса, но не й в царевицата (качамак). Водният екстракт на брашното съдържа главно нишесте и албумин, докато алкохолният- глутен. Измененията в лигавицата на тънкото черво настъпват само 6-12 часа след прием на глутен.

Клинична картина и симптоми

Болестта при децата се изявява между първата и петата година, а при възрастните обикновено на 35-40 годишна възраст. Най-честите симптоми са диария (80%) със стеаторея (58%), астения (79%) с консумация на тегло (62%), подуване на корема (23%), болка (42%), анорексия (42%), както й желязодефицитна анемия (10-15%). затова в характерната триада на болестта (диария със стеаторея, астения и загуба на тегло) не е включена анемията.

Усложнения

Глутеновата ентеропатия е преканцероза (14% от случаите развиват злокачествено заболяване), като 50% от малигнените заболявания са тънкочревен лимфом, но може да се наблюдават и карциноми на други органи (хранопровод, фарингс, гастроинтестинален тракт). Безглутеновата диета е не само лечение на болестта, но и профилактика на малигненото заболяване. Според други автори и изследвания, безглутеновата диета не намалява риска от появата на лимфом. Друго сериозно усложнение при нелекувани болни е цьолиакичната криза, която е с висока смъртност.

Диагноза

  1. Ренгеново изследване с бариева каша;
  2. Тънкочревна биопсия: най-важна за диагнозата, когато се проведе преди започване на безглутенова диета;
  3. Антитела: Антиендомиузимни антитела (IgA) , Антиглиадинови антитела (IgG) , Антитела към тъканната трансглутаминаза и антиретикулинови антитела.
  4. Безглутенова диета: тази диета е и диагностично-терапевтичен тест, но ако се започне преди хистологичното изследване, може да подобри морфологичните промени, което да затрудни поставянето на диагнозата.

Лечение

При нелекувани болни заболяването протича на тласъци, а при развитие на цьолиакична криза смъртността е 10-30%. Две трети от нелекуваните случаи умират средно след 37 месеца.

Основното лечение на глутеновата ентеропатия е безглутенова диета за цял живот. Клинично подобрение настъпва след 10-15 дни до 3 месеца. разрешени храни са царевица (качамак), ориз, картофи, соя, зрял боб, грах, ядки, много зеленчуци.

Източник: Учебник по гастроентерология и хепатология под редакцията на Николай Кръстев

Надявам се статията да ви е била полезна. Не изключвайте глутена от вашето меню или това на детето, ако нямате основателна медицинска причина. В случай, че имате съмнение за глутенова ентеропатия потърсете лекарско мнение.

Не забравяйте да следите актуалните новини на страницата ни във Facebook и Instagram .

Лек ден!