Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) са група тежки ранни разстройства, характеризиращи се с изоставане и деформации в развитието на комуникацията, социалните и познавателни умения. РАС имат 8 подкатегории : детски класически аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Rett, синдром на Asperger, дезинтегративни разтстойства на детството, разстройства с хиперкинезия,свързана с умствена недостатъчност и със стереотипни движения, други генерализирани разстройства (ГРР)  и неспецифични ГРР.Децата с РАС страдат по-често от стомашно-чревни проблеми в сравнение с останалите. Една от теориите е ,че това са нервно-имунни нарушения, предизвикани от инфекции, протеини от диетата и пептиди, токсични химикали. Редица проучвания подкрепят интригуващата връзка между червата, мозъка и поведението.

Заключението на ново проучване на изследователи от Университета в Айова е ,че хората, страдащи от аутизъм имат повече генни мутации,но по-нисък риск от развитието на онкогенни заболявания. 

Д-р Бенджамин Дарбро от Медицинския Университет в Айова отбелязва, че намирането на генетична връзка между аутизма и рака не е ново откритие. Резултатите от проучването са публикувани в списание PLOS One.

За да стигнат до заключението си, изследователите анализирали данните за секвенцията на екзома от ARRA Autism Sequencing Collaboration, който предлага информация за богатство от генни варианти при пациенти с аутизъм.

Тези данни бяха сравнени с информация от базата данни Exome Variant Server, която предоставя данни за генните варианти за повече от 6500 души без аутизъм. 

Изследователите открили, че хората с аутизъм са имали по-голямо обогатяване на редки, кодиращи варианти в онкогените – гени, отколкото тези без аутизъм, но подобно обогатяване не е било идентифицирано в туморни супресорни гени.

След това екипът е приложил редица контроли, за да потвърди, че идентифицираните различия се свеждат единствено догенетичната структура на аутизма.

Изследователите открили, че в сравнение с контролите, хората с аутизъм са имали значително повече вариации на ДНК в гените, които преди това са били свързани с аутизъм, епилепсия и интелектуално разстройство.

Когато екипът анализира гени, участващи в други несвързани заболявания – включително скелетна дисплазия, ретинит пигментоза и дилатативна кардиомиопатия – не са установени различия в ДНК вариациите между пациентите с аутизъм и контролните групи.

Аутизмът е свързан с 94% по-малък риск от рак за деца.В проучването са включени 1 837 пациенти диагностицирани с  аутизъм и 9,336 пациенти без разстройство.

При оценката на дела на диагнозите на рака сред всяка група, екипът установи, че пациентите с аутизъм са защитени срещу болестта; 1,3% от пациентите с аутизъм са били диагностицирани с рак, в сравнение с 3,9% от пациентите без аутизъм.

Децата под 14-годишна възраст с аутизъм са най-защитени срещу развитието на онкогенни заболявания , с 94% по-нисък риск, в сравнение с деца на същата възраст, които не страдат от аутизъм.

Изследователите анализирали степента на редица други състояния сред хората с аутизъм, включително хипертония и диабет, но не е установена връзка.

Тъй като резултатите допълнително подкрепят споделена генетична връзка между аутизма и рака, авторите смятат, че един ден може да бъде възможно лечението на аутизъм с медикаменти, използвани за лечение на рак.

Очаквайте статия на тема“ Имунният отговор на майката при вирусна инфекция по време на бременност може да повлияе на риска от аутизъм при потомството“.

Не забравяйте да следите актуалните новини на страницата ни във Facebook и Instagram .

Източник: medicalnewstoday.com