Хроничните възпалителни болести на червата (ХВБЧ) включват язвен колит, болест на крон, недетерминиран колит и микроскопски колит.

Наблюдава се световна тенденция към зачестяване на ХВБЧ във всички страни.Болесността и заболеваемостта от Болест на Крон и Язвен колит са се увеличили в последните години,особено в индустриализираните страни.

След светкавичното разпространение на Covid-19 по света, стана ясно, че хората страдащи от съпътстващи заболявания са изложени на по-висок риск и са свързани с по-лош изход от заболяването.

Проучването, ръководено от Куианг Жоу, показва, че новият вирус се прикача към рецептор в клетките на дихателната система, наречен ангиотензин-конвертиращ ензим 2 (ACE2). На 19 февруари екип от университета в Тексас, САЩ, публикува статия в списание Science, в която описа малкия молекулярен ключ в SARS-CoV-2, който позволява на вируса да проникне в клетката. Този ключ е наречен протеин шип (S-protein). Сега Жоу и екипът му разгадаха останалата част от пъзела – структурата на протеиновия рецептор ACE2. Той е една от покривките на клетките от дихателната система. Протеиновият шип взаимодейства с него и отваря врата за вируса към клетката.

Според Garg et al. експресията на АСЕ2 се увеличава в мястото на възпаление, при пациенти с възпалителни чревни заболявания.

Освен това протеомичният анализ на тъканни проби на пациенти с IBD разкрива значително по-висока експресия на АСЕ2 при болест на Крон , отколкото при улцерозен колит. Тези проучвания предполагат, че пациентите с IBD са по-застрашени от Covid-19. Въпреки това, въз основа на търсене в PubMed на 17 март 2020 г., не се откриват доказателства, които да предполагат, че Covid-19 се среща по-често при пациенти с IBD, отколкото в общата популация. Нещо повече, досега не се съобщава за пациент с IBD с инфекция SARS-CoV-2 от третичните IBD центрове в Ухан.

Вероятната причина?

Има две функционални и отличителни форми на ACE2. Пълнометражният ACE2 съдържа извънклетъчен домейн, който действа като рецептор за шиповия протеин на SARS-CoV-2, и структурен трансмембранен домейн, който закотвя извънклетъчния домейн към плазмената мембрана.Обратно, в разтворимата форма на АСЕ2 липсва трансмембранния домейн и циркулира в малки количества в кръвта.

Изследванията in vitro показват, че последната форма на АСЕ2 може да действа като конкурентен прехващател на SARS-CoV-2, като предотвратява свързването на вирусната частица към повърхностно свързаната, ACE2.

По-специално, нивото на разтворимия ACE2 е повишено в периферната кръв на пациенти с IBD , което повишава възможността тази изоформа да допринесе за ограничаване на инфекцията SARS-CoV-2.

От друга страна, много от пациентите, диагностицирани с възпалителни чревни заболявания, приемат имуносупресори като част от терапията си. Те, от своя страна блокират вътреклетъчните сигнали, необходими на гостоприемника за борба с патогена.От друга страна, трябва да се отбележи, че потискането на въздействието на възпалителната реакция на цитокини при IBD [напр. използване на цитокинови блокери] може да бъде полезно не само за овлажняване на продължаващото възпаление на лигавицата, но и за предотвратяване на пневмония, обусловена от Covid-19.Всъщност профилът на цитокините, документиран при пациенти с тежък Covid-19, прилича на този при пациенти с IBD по време на синдрома на „цитокинова буря“, животозастрашаващо състояние, характеризиращо се с хиперактивация на Т клетки и масово производство на интерлевкин [IL] -2, IL-6, тумор некротизиращ фактор и интерферон-γ.

Блокерите на IL-1 или IL-6 се използват с успех при патологии, характеризиращи се с синдром на цитокиновата буря, и предварителни доказателства подкрепят използването на IL-6 рецепторни антагонисти при лечението на пневмония, причинена от Covid-19.

От обобщените данни, можем да заключим, че пациентите, страдащи от възпалителни чревни заболявания нямат повишен риск от усложнения при Covid-19 и трябва да продължат терапията си. Пациентите, получаващи имуносупресори, трябва да бъдат внимателно проследявани за появата на симптоми и / или признаци, предполагащи Covid-19.

Спазвайте противоепидемичните мерки и се консултирайте с лекуващия ви лекар!

Ако статията Ви е харесала, може да последвате страницата ни във Facebook и Instagram и да следите новите публикации!

Източник: https://academic.oup.com/ecco-jcc/advance-article/doi/10.1093/ecco-jcc/jjaa061/5811674?fbclid=IwAR2LJNo7WdzsNkp4qIiqW5VXAC3WxFmD7m6uHgwGvzsZI1dzaXMYibR2DIk