—Аутизъм означава усамотяване, самоизолиране и е една от големите загадки на детското аномално развитие. Не е психоза, различно е от шизофрения. Аутизмът е вид генерализирано разстройство на развитието, което засяга развитието на мозъка, оттам и поведението на човека и се появява през първите три години от живота като абнормно развитие със специфични характеристики.

Исторически данни

—През 1943 г. Лео Канер въвежда термина аутизъм в детската психиатрия, като представя 11 случая на деца с отличаващо се поведение. Нарича новия синдром „ранен детски аутизъм” и го характеризира като „неспособност на детето да се свърже с хората по нормалния начин”.

Статистически данни

Според статистиката аутизмът е най-бързо нарастващото разстройство в развитието в целия свят.Преди 20 години диагностицираните деца с аутизъм са били 5 на 10 хиляди,а към момента са 1 на 100 и броя им продължава да расте.Около 67 милиона души по света са засегнати от аутизъм. —При момчетата вероятността да бъдат диагностицирани с аутизъм е 4 пъти по голяма,отколкото при момичетата.—Според центъра за контрол и превенция на заболяванията(CDC) в САЩ към дата 27.03.2014,1 на 68 деца страда от разстройство от аутистичния спектър(ASD),като момчетата са 1 на 42,а момичетата 1 на 189.Засегнати са деца от всички етнически и социални групи. —Според  статистиката на Министерството на здравеопазването на Република България в страната има над 16 000 деца,страдащи от аутизъм,като броя им расте постоянно.Предполага се,че има лица без диагноза, тъй като трудно се диагностицира.

Класификация

1.Детски(класически)аутизъм -слабо развитие или отсъствие на говор, съпротива на промени, стереотипно поведение, привързаност към предмети и действия с части от тях, впечатляващи отделни умения;

2.—Синдром на Аспергер -нормален интелект и говорно развитие, ограничени комуникативни умения, проблеми в социалните взаимодействия, ритуално поведение;

3. —Атипичен аутизъм-отделни прояви, поява след тригодишна възраст;

Проучвания

—В последните години темата за аутизма се обсъжда активно в научните среди. Проведени са множество проучвания с цел установяване етиологията на заболяването,но тя устава недоуточнена и до днес.

Промени в чревната флора

Децата с аутизум страдат по-често от стомашно-чревни проблеми в сравнение с останалите. Освен изменения в чревната флора, настъпват промени и в ензимната активност. Чувствителността към определени храни, най-вече пшеница, захар и мляко, могат да допринесат за поведенчески проблеми. —Редица проучвания подкрепят интригуващата връзка между червата,мозъка и поведението.

—Много от децата развиват аутизъм след антибиотично лечение на повтарящи се инфекции.Хроничното използване на антибиотици унищожава полезните бактерии в стомашно – чревния тракт, което води до  значително увеличение на Candida albicans и патогенни бактерии.Това може да доведе до синдром на „течащите черва“,а това от своя страна да предизвика автоимунни реакции и хранителни алергии,често срещани при хора с аутизъм.

ПРОБИОТИЦИТЕ

—Редица изследвания доказват, че пробиотиците играят важна роля в лечението на деца,страдащи от разстройства от аутистичния спектър.

—Изследване,проведено в Калифонирския технологичен институт,доказва че пробиотиците могат да подобрят поведението на хората с аутизъм. —Изследвани са миши модели на аутизъм,в които се установява синдрома на пропускливите черва,състояние при което,молекули продуцирани от чревните бактерии се просмукват в кръвния поток и евентуално достигат мозъка.

—Тези мишки имат различни видове чревни бактерии от тези в контролните мишки, което от своя страна се отразява на кръвните нива на различни съединения. Впечатляващо е, че тези мишки имат 46 пъти по-високи нива на определен метаболит произвеждан от чревните бактерии в сравнвние с контролата. —Тази молекула, наречена 4-етилфенил сулфат (4EPS), не е установено при хора с аутизъм. Въпреки това,при проучвания са намерени повишени нива на химически подобна молекула, наречена р-крезол в урината на хората,страдащи от аутизъм. —Когато се инжектира директно в мишки 4EPS ,предизвиква тревожност, показва проучването, с което се доказва, че метаболитът пряко засяга поведението. —Altieri L. et al. Biomarkers16, 252-260 (2011) PubMed —4: Persico A.M. and V. Napolioni Neurotoxicol. Teratol.36, 82-90 (2013) PubMed

B.Fragillis

—След това изследователите лекували мишките с B. fragilis. —След 5 седмично лечение,се установява подобрение в поведението на мишките.Изчезват симптомите на тревожност и маниакалност.Нивата на 4EPS се доближават до тези на контролата. —Hsiao EY и др. Cell 155 , 1-13 (2013) Резюме —2. Mazmanian SK и др. Nature 453 , 620-625 (2008) PubMed

Заключение

—В заключение  може  да се  каже, че аутизмът е заболяване с неуточнена етиология. Съществуват  редица хипотези за възникването му.  Съчетаването на подходящ хранителен режим, лишен от глутен и казеин,  пробиотици и специализирано обучение могат да бъдат ефективни при лечение на това състояние.

—