Хората, диагностицирани с диабет тип 2 са изложени на по-висок риск от развитие на животозастрашаващите диагнози рак на черния дроб и цироза. Поради тази причина, те трябва да подлежат на редовен мониторинг на чернодробната функция. Това е едно от заключенията на голямо Европейско проучване, включващо 82 милиона възрастни.

Изследването е ръководено от Лондонския университет „Кралица Мери“ и Университета в Глазгоу. Резултатите от проучването са публикувани в BMC Medicine.

Целта на проучването е да се оцени рискът от развитието на цироза и рак на черния дроб при хора с неалкохолна стеатоза (NAFLD) или стеатохепатит (NASH).

NAFLD е основна причина за чернодробно заболяване в световен мащаб. Глобалното разпространение на NAFLD се е повишило от 15% на 25% през десетилетието, водещо до 2010 г., и е паралелно с нарастващия прилив на затлъстяване и диабет тип 2.

Въпреки че при много от пациентите, диагнозата NAFLD не причинява сериозни вреди, при други може да се стигне до развитието на стеатохепатит (NASH), което от своя страна повишава риска от развитието на рак на черния дроб .

Необходимост от по-ранна диагностика на NAFLD

Д-р Уилям Алазави, главен автор на проучването, консултант по хепатология в Лондонския университет „Куин Мери“, смята, че пациентите с неалкохолна стеатоза се диагностицират в твърде късен стадий.

Според Американската фондация за черния дроб, неалкохолната стеатоза засяга около 100 милиона души в САЩ.

Неалкохолният стеатохепатит (NASH) е по-тежката форма от неалкохолната стеатоза (NAFLD). Диагнозата неалкохолен стеатохепатит повишава риска от развитието на цироза, чернодробна недостатъчност и рак.

Около 1 на 6 от тези с NAFLD ще развият NASH. Пациентите най-често са на възраст между 40-60 години, като заболеваемостта сред жените е по-голяма. Често, пациентите с NASH, остават недиагностицирани дълго време.

Диабетът е „силен предиктор“ за чернодробно заболяване

В проучването са анализирани електронни на здравни досиета на пациенти от Италия, Холандия, Испания и Великобритания. Резултатите показват, че хората с диагноза NAFLD или NASH е по-вероятно да имат високо кръвно налягане, затлъстяване и диабет тип 2. Учените проследяват пациентите в рамките на три години за развитието на чернодробна цироза или рак на черния дроб.

Анализът показа, че в сравнение с контролите, рискът от по-късното диагностициране на цироза е 4,73 пъти по-висок при тези, които са имали NAFLD или NASH. За диагнозата рак на черния дроб рискът е бил 3,51 пъти по-висок.

Също така, изглежда, че „най-силният независим предиктор на диагнозата“ на цироза или рак на черния дроб е диабет тип 2 в началото.

Като заключение, учените констатират, че хората с диабет тип 2 са изложени на по-висок риск от развитието на животозастрашаващи чернодробни заболявания. Те призовават лекарите да се съсредоточат върху чернодробния мониторинг при пациенти с диабет тип 2, с цел превенция на чернодробни увреждания.

Статията е обзор на ново проучване публикувано през 2019.

Следете актуалните новини на страницата ни във Facebook и Instagram .