Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
ХРАНЕНЕ

Хранене при Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ, GERD, GORD)

ГЕРБ се определя като заболяване, което протича с рефлукс, предимно на стомашно съдържимо, а симптомите продължават поне 2 пъти седмично в продължение на 3-6 месеца. Според определението при ГЕРБ може да няма симптоми, а да са налице само морфологични промени, както й обратно (т.нар неерозивен ГЕРБ или неерозивна рефлуксна болест- НЕРБ). НЕРБ представлява ГЕРБ без …