За мен

Коя съм аз?

Д-р Виолета Снегарова завършва медицина в Медицински универистет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна, випуск 2018г.

Научни интереси?

Основните научни интереси на д-р Снегарова са в областта на гастроентерологията, храненето и диететиката. Участва активно в множество национални и международни симпозиуми, конференции и конгреси.

След завършването си излиза под майчинство с двете си деца и създава блога Medilatte.com.

От май 2019г. е регионален представител за Североизточна България с център гр.Варна на асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България.

От януари 2020г. е зачислена като редовен докторант по Хранене и диететика в катедра „Хигиена и епидемиология“, Медицински университет-Варна.

Д-р Снегарова е член на Български лекарски съюз, Българско дружество по Хранене и диететика , Асоциация на младите хепатогастроентеролози в България, Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев“ (БАСОРД).

За да се свържете с мен с предложения или въпроси, желание за съвместна работа или консултация по определен случай ,моля пишете ми на violetasnegarova@gmail.com или на Facebook страницата на блога.

Изявленията в този блог не са предназначени да диагностицират или лекуват заболявания.Винаги се консултирайте с вашия личен лекар за конкретни медицински проблеми.